تاریخ شروع

9:00 ق.ظ

جمعه - 1400/12/20

تاریخ پایان

12:00 ب.ظ

جمعه - 1400/12/20

آدرس

آکادمی آنلاین موسیقی چوبک

چگونه فراگیری خطوط حامل را برای کودکان آسان تر کنیم